بلاگ

انواع کود‌های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی

  • ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
  • ۱۹۱
  • ۰۳

انواع کود‌های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی هر نوع موادی که جهت تقویت خاک و بالا بردن حاصلخیزی آن  هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی باعث افزایش عملکرد محصول می‌شود کود نامیده می‌شود.کود‌ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:کودهای شیمیایی، کود آلی و کود بیولوژیک....

کود آلی

  • ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
  • ۱۹۵
  • ۰۳

کود آلی کودی است که بر پایه کمپوست و دیگر افزودنی‌ها و بنتونیت تولید می‌ شود و این کود با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در خاک ، به رشد بستر گیاه کمک نموده و موجب افزایش عملکرد محصول می‌گردد. در کود آلی می توان هر ماده آلی که به وسیله میکروب‌ها قابل تجزیه باشد به کار برد. اما...

کودهای بیولوژیک یا زیستی

  • ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
  • ۱۹۰
  • ۰۳

کودهای بیولوژیک یا زیستی این کود مفید خاكزی به منظور تولید بهینه محصول است كه این هدف از طریق بهبود كیفیت خاك و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست، با بهره گیری از بیوتكنولوژی تأمین می شود. تولید و كاربرد كودهای بیولوژیك یكی از مۆلفه های اساسی در بیوتكنولوژی خاك و به تبع آن مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه...